Witaj! Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub niesłyszącą wciśnij żółty przycisk.

Wybierz odpowiedni dla siebie kolor tła rysunków:

Wybierz swoją płeć:

Program powstał w ramach projektu “Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” realizowanego przez firmę Europerspektywa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpocznij test